SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

Odoslaním formulára alebo prihlásením na odber noviniek dávate dobrovoľný súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z.., o ochrane osobných údajov (v platnom znení) spoločnosti LASOMA, s. r. o., Martina Granca 3519/2, Bratislava – mestská časť Dúbravka 841 02, IČO: 47 439 998 (ďalej iba správca) a to:

a) Newsletter:

  • rozsah: e-mailová adresa
  • účel: marketingové a obchodné aktivity
  • doba uschovania údajov: na neurčito, zo zoznamu odoberateľov neswlettra sa viete kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom newslettra, kde v spodnej časti je tlačítko na odhlásenie

b) Bezplatná konzulácia:

  • rozsah: meno, telefón a e-mailová adresa
  • účel: konzultácia podľa potrieb zákazníka
  • doba uschovania údajov: maximálne 1 rok

Som si vedomý/á toho, že tento súhlas s uchovávaním, resp. so spracovávaním údajov, udelených v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a zákonom o niektorých službách informačnej spoločnosti, je dobrovoľný, a že tento svoj súhlas môžem kedykoľvek odvolať.

Po celú dobu spracovania osobných údajov máte k nim prístup, v prípade pochybností o ich správnosti alebo úplnosti, máte právo na vysvetlenie alebo ich opravu.