Objednávky/kontakt: +421 908 101 908, +421 908 908 944, +421 918 918 159

Cenník

AKCIA
na kombinácie lokalít
ACTIONS
For site combinations
Cena za 1 ošetrenie /
Price for 1 treatment
horná pera + brada upper lip + chin 35.00 €
bikiny normál + podpazušie bikini normal + armpits 55.00 €
bikiny zúžené + podpazušie bikini taper + armpits 60.00 €
bikiny zúžené + intim bikini taper + intim area 70.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) full brazilian 80.00 €
Brazil komplet (bikiny zúžené + intim + análna oblasť) + podpazušie full brazilian + armpits 90.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
chrbát + ramená + šija back + shoulders + neck 200.00 €

CENNÍK
ŽENY – lokalita
INTRODUCTORY PRICE LIST
WOMEN – location
Cena za 1 ošetrenie
Price for 1 treatment
horná pera upper lip 20.00 €
brada chin 20.00 €
podbradok jowl 20.00 €
podbradok + časť krku jowl + neck 25.00 €
podpazušie armpits 20.00 €
predkolenia lower legs 90.00 €
celá tvár whole face 50.00 €
celá tvár + krk whole face + neck 60.00 €
krk neck 25.00 €
líca cheeks 25.00 €
bokombrady sideburns 20.00 €
bradavky areola 20.00 €
krížová oblasť lower back area 30.00 €
bikiny normál bikini normal 45.00 €
bikiny zúžené bikini taper 50.00 €
intim intimate area 25.00 €
anál anus part 25.00 €
sedacia časť buttocks 50.00 €
predlaktia forearms 60.00 €
celé horné končatiny upper limbs 70.00 €
stehná thighs 120.00 €
vnútorné a zadné stehná inner and back of thighs 70.00 €
vnútorne alebo zadné stehná inner or back of thighs 50.00 €
celé nohy whole legs 190.00 €
brucho (hrudník do 500 pulzov) abdomen (chest to 500 Impulses) 50.00 €
linea alba (línia pod pupkom) linea alba 20.00 €

 CENNÍK
MUŽI – lokalita

INTRODUCTORY PRICE LIST

MEN – localities

Cena za 1 ošetrenie
Price for 1 treatment
podpazušie armpits 20.00 €
ušnice ears 20.00 €
nosné dierky nostrils 20.00 €
hrudník chest 80.00 €
brucho abdomen 80.00 €
ramená shoulders 60.00 €
krk / šija neck 30.00 €
celý chrbát back 150.00 €
predlaktia forearms 70.00 €
celé horné končatiny upper limbs 80.00 €
celé nohy whole legs 220.00 €
bikiny zúžené bikini taper 60.00 €
zadná sedacia časť buttocks 60.00 €

Ošetrenia podľa zbytkových nálezov

Treatment according to the regrow hairs 

Cena / Price

Do 50 pulzov 

Up to 50 pulses

15.00 €

50-100 pulzov 

50-100 pulses

20.00 €

100-300 pulzov 

100-300 pulses

40.00 €

300-500 pulzov 

300-500 pulses

60.00 €

Každých dalších začatých 200 pulzov nad 500 pulzov 

Over 500 pulses – for every additional 200 pulses 

+ 10.00 €

Cenník odstraňovania tetovania

Pricelist tattoo removal 

Cena / Price
do veľkosti 5x5cm

to size 5x5cm 

50.00 €

7x7cm

7x7cm

70.00 €

10x10cm

10x10cm

90.00 €

15x15cm

15x15cm

120.00 €

Väčšie tetovania po individuálnej bezplatnej konzultácii

Larger tattoos after an individual free consultation

 

   Ceny sú orientačné…konečná cena sa určí po vstupnej konzultácii. 

Cenník odstraňovania PMU 

Pricelist PMU removal 

Cena / Price

Obočie

Eyebrows

90.00 €

Pery

Lips 

100.00 €
CENNÍK PRICELIST Cena za 1 ošetrenie
1. ošetrenie celá tvár 1. treatment whole face 60.00 €
Ošetrenie pigmentového fľaku do 50 pulzov Pigment spot treatment up to 50 pulses 25.00 €
Plasmapen / odstraňovanie fibrómov a hemangiómov do 3mm / Cena za 1 ošetrenie
1-5 útvarov 20.00 €
viac útvarov do 15 minút 30.00 €

Urobte radosť svojím blízkym, obdarujte ich darčekom, ktorý poteší.