POČET OŠETRENÍ PRE TRVALÝ EFEKT

Koľko ošetrení je potrebných, aby sme dosiahli trvalý efekt?

Najčastejšie je potrebných 2-3 ošetrenia. Tým, že je to problém ktorý je ovplyvnený genetickou predispozíciou a životosprávou, najčastejšie na tele vznikajú nové rozšírené žilky, ktoré sa odporúča raz ročne ošetriť aby sa predišlo ich šíreniu.