ČO OVPLYVŇUJE EFEKTIVITU OŠETRENIA ?

Výsledok ošetrenia je predovšetkým ovplyvnený rozsahom poškodenia ciev u daného pacienta.