ROZOSTUPY OŠETRENÍ

Odporúčané rozostupy ošetrení:

  • Výsledok ošetrenia hodnotíme spravidla až po 8-12 týždňoch, kedy je, v prípade potreby,
    vhodné zákrok zopakovať.