PRIEBEH OŠETRENIA

Ako prebieha ODSTRAŇOVANIE CIEVOK?

Ošetrenie je relatívne rýchle a trvá v priemere iba 30 min. Počas ošetrenia pacient cíti iba mierne pálenie, a preto sa zákrok vykonáva bez anestetického krému. Počas ošetrenia sú pacienti nasedené ochranné okuliare. Po ošetrení pacient nemá žiadne obmedzenia a môže fungovať úplne normálne.