PRIEBEH OŠETRENIA

Ako prebieha laserovÉ ODSTRÁNENENIE TETOVANIA?

Na prvom stretnutí náš odborník zhodnotí kvalitu a stav vášho tetovania, ktoré si želáte odstrániť. Je dôležité dodržiavať odporúčania, ktoré vám budú oznámené pred začatím prvého laserového ošetrenia. Medzi inými sa laserové ošetrenie neodporúča osobám, ktoré

 • požili alkoholické nápoje pred vykonaním laserového ošetrenia
 • užívali izotretinoínové preparáty menej ako 6 mesiacov pred vykonaním laserového ošetrenia
 • užívali soli zlata, alebo lokálne použili retinoid, a to menej ako 2 týždne pred vykonaním laserového ošetrenia
 • užívali akékoľvek lieky a liečivá, ktoré spôsobujú fotosenzitivitu.

  O všetkých konktraindikáciách a nežiaducich účinkoch bude klient poučený. Pre lepší prehľad konkraindikácií si prosím podrobne pozrite náš web v časti konktraindikácie pred laserovým ošetrením nežiaducich tetovaní (odkaz na časť webu).

  Laserové ošetrenie trvá spravidla pár minút. Náš odborník vás bude počas celej doby ošetrenia informovať o priebehu ošetrenia. Po ošetrení klient dostane chladiace vankúšiky a miesto ošetrenia si chladí približne 10-20 minút.

  Následné opakované ošetrenia sú už kratšie, nie je potrebná konzultácia.

  Malé tetovania (približne 2-10 cm2) trvajú 1-4 minúty a 10-20 minút chladenia a väčšie tetovania (približne 10-20 cm2) trvajú 4-6 minút a 20-30 minúť chladenia.

  V laserovom centre je možné zakúpiť si chladiace vankúšiky.