POČET OŠETRENÍ

Koľko sedení je potrebných na odstránenie tetovania?

Po zozbieraní štatistík o odstraňovaní tetovania neodýmovými nanosekundovými lasermi vytvorili dvaja americkí vedci Kirby a Desay základnú škálu na hodnotenie počtu procedúr potrebných na odstránenie tetovania.

Aká presná je táto technika? Štúdie uskutočnené za posledných 25 rokov ukazujú, že významný vplyv na dynamiku odstraňovania tetovania majú:
vek pacienta
životný štýl
typ pleti (suchá-mastná, tenká, hrubá)
fajčenie
pauzy medzi sedeniami odstraňovania
chemická štruktúra pigmentu
Tieto faktory sa pri Kirby-Disayovej metóde neberú do úvahy. Nie je však možné brať do úvahy úplne všetky faktory, preto je pre počiatočný výpočet celkom vhodný.

Poďme si to zhrnúť.
Počet procedúr laserového odstránenia je ťažké predpovedať aj pri všetkých dostupných údajoch. Úplné odstránenie tetovania môže trvať rok, dva, tri alebo viac. Počas tejto doby sa môžu zmeniť počiatočné parametre: vznik alebo odmietnutie zlých návykov, zmena profesií, chorôb a spôsobov liečby, pauzy medzi návštevami procedúr – to nevieme predvídať. Nie každému sa to podarí, iba tým najslušnejším a najdisciplinovanejším. Toto treba pochopiť a vziať do úvahy.