Princíp ošetrenia

Na akom princípe funguje odstraňovanie tetovania laserom ?

Princíp odstraňovania tetovania laserovým prístrojom Quanta Q Plus EVO A  je založený na selektívnom účinku laserového žiarenia na použité tetovacie farbivo.  Laserový lúč správne nasmerovaný na tetovanie riadene preniká do hlbších až najhlbších vrstiev kože bez toho, aby ovplyvňoval priľahlé kožné tkanivá. V rámci prieniku laserového lúču je tento absorbovaný časticami farebného pigmentu tetovania a spôsobuje ich deštrukciu – tetovanie postupne stráca pigment a mizne.

Pôsobením laserového žiarenia sa pigment tetovania rozpadá na veľmi malé samostatné časti, ktoré sa následne vylučujú z tela lymfatickým systémom. Ide o prirodzený a samovoľný efekt.

Pri jednom zákroku sa týmto spôsobom nezničí celý pigment, ale jeho časť.  Tetovanie postupne mizne, stráca pigment. Po približne 6-10 týždňov sa postup opakuje.