PRIEBEH OŠETRENIA

Ako prebieha laserová epilácia?

Pri prvom ošetrení v rámci vstupnej konzultácie laserová špecialistka vyhodnotí vašu zdravotnú anamnézu, určí fototyp pokožky a nasadí špeciálne okuliare, ktoré chránia zrak pred laserovými lúčmi.

Na ošetrovanú oblasť sa postupne prikladá hlavica prístroja, ktorou prechádza laserový lúč a ktorá zároveň zabezpečuje chladenie