POČET OŠETRENÍ PRE TRVALÝ EFEKT

Koľko ošetrení je potrebných, aby sme dosiahli trvalý efekt?

Koľko ošetrení je potrebných, aby sme dosiahli trvalý efekt?

Laserový lúč ničí predovšetkým chĺpky v aktívnej rastovej fáze, pretože práve vtedy obsahujú najvyššiu koncentráciu melanínu. Chĺpky zasiahnuté laserom v tejto fáze už znovu nevyrastú. V rastovej fáze sa však za normálnych okolností nachádza len 15–25% všetkých chĺpkov a preto je nutné zákrok opakovať. Počet opakovaní závisí od viacerých faktorov ako napr. farba ochlpenia, farba pokožky a hrúbka chĺpkov. Po prvom ošetrení sa zbavíte približne 15–25% všetkých chĺpkov na ošetrenej oblasti, teda takej časti, ktorá sa počas ošetrenia nachádzala v aktívnej rastovej fáze.

Celkový počet ošetrení na kompletné odstránenie chĺpkov býva spravidla 4–7 sedení u žien a 6–9 sedení u mužov